Informatie

Onderaan deze pagina kunt u het informatieboekje over de peuterspeelzaal in Earnewâld downloaden. Mocht u, na het lezen van dit boekje, nog vragen hebben dan zijn de leidster en de oudercommissie altijd graag bereid om die te beantwoorden.

Daarnaast kunt u voor meer informatie of voor het aanmelden van uw kind contact zoeken met Kinderwoud, www.kinderwoud.nl. Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Tytsjerksteradiel valt onder deze stichting. Inschrijven voor de Springplank kan vanaf 18 maanden. Plaatsing op de speelzaal kan vanaf 24 maanden, afhankelijk van de eventuele wachtlijst.

Om het informatieboekje van de Springplank te downloaden, klik hier.

Elke nieuwe peuter ontvangt een welkomstboekje in zijn of haar "memmetaal" met wat praktische informatie. Beide boekjes zijn hier te downloaden: peuterspeelzaal-boekjenederlands / peuterspeelzaal-boekjefrysk