Welkom

Peuterspeelzaal de Springplank is gevestigd in het gebouw van de Master Franke Skoalle. De speelzaal is open op maandag- en woensdagmorgen van 08.45 - 11.30 uur. De speelzaal is gecertificeerd tweetalig (Nederlands en Frysk) en staat onder leiding van een gediplomeerd- en een vrijwillig leidster. De Springplank wil ieder kind de mogelijkheid bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving, met respect voor de eigenheid van ieder kind. Er wordt gewerkt met de bekende thema's zoals jaargetijden, Sinterklaas en Kerst, maar ook met projecten. Dit kan gaan over winkelen, kleding, je lichaam, het verkeer of iets waar de peuters zelf mee komen.

Het leren samen spelen, samen werken en het aanleren van basisvaardigheden zijn hierbij belangrijk. Plezier hebben en je fijn voelen in de groep is evenwel minstens zo belangrijk. Ook de contacten en de samenwerking met ouders/verzorgers zijn van grote waarde. Ouders worden daarom regelmatig gevraagd mee te doen aan festiviteiten. Verder organiseert de Springplank ouderavonden en thema’s in samenwerking met de onderbouw van de basisschool.